Hledání vize

7.-17.7. 2022

"Dva nejdůležitější dny vašeho života jsou den, kdy jste se narodili, a den, kdy jste přišli na to proč."
Mark Twain


Jedna z těch zásadních věcí, chceme-li mít šťastný život, je žít ho tak, abychom naplňovali svou životní vizi, smysl svého života. Na to ovšem potřebujeme svoji vizi znát. Ve všech tradičních kulturách procházejí proto lidé nějakým rituálem zaměřeným na hledání své životní vize. Náš rituál vychází z tradic severoamerických indiánů, kteří jej používají jak ke hledání životní vize, tak k nalezení vize pro určité období, v čase životních zlomů i pro správné rozhodnutí v obtížných životních situacích. Po předchozí přípravě projdou účastníci při desetidenním pobytu na krásném místě v přírodě několika potními chýšemi a stráví dva nebo čtyři dny (podle vlastní volby) o samotě v přírodě bez jídla a případně i pití (tak jako indiáni).

Jak rituál probíhá

Vlastnímu Vision Questu (původní Američané mají pro posvátný rituál hledání své vize název Vision Quest) předchází důkladná několikatýdenní příprava. Při ní se člověk očišťuje, modlí k Velkému Duchu a připravuje si předměty, které bude na Vision Questu potřebovat.

Časně ráno začíná Vision Quest potní chýší. Po potní chýši se účastník převlékne a spolu s průvodcem odchází na své místo, které očistí šalvějí a obětují zde duchům tabák. Pak se hledající usadí a průvodce ho symbolicky uzavře na jeho místě. Následujících několik dní bude toto místo domovem hledajícího.

Místo pro Vision Quest je třeba volit pečlivě. Mělo by být někde stranou, kam nechodí moc lidí a kde je příroda pokud možno neporušená. Jeho velikost je zhruba 2×1 metr, aby si vizionář mohl lehnout, a mělo by být voleno tak, aby neviděl ani neslyšel nikoho dalšího. S sebou si hledající přinese jen karimatku, spacák, celtu či plachtu na ochranu proti dešti, oblečení, případně i vodu k pití. A to je vše.

Průvodce se vrací k ohni, který hoří po celou dobu trvání Vision Questu. Odtud trvale udržuje kontakt s hledajícím, podporuje ho, modlí se za něj a vytváří mu bezpečný prostor, který zahrnuje i místo hledajícího. Mnozí účastníci vyprávěli, jak nepřerušili Vision Quest jen díky tomu, že intenzivně vnímali to láskyplné bezpečí, které se k nim vztahovalo od posvátného ohně, obklopovalo je a hýčkalo ve své náruči.

Účastníci se mezitím sžívají se svým místem a přírodou. Postupně začíná člověk vnímat jinak. Jeho mysl, tělo, duše i duch se postupně harmonizují se silami přírody. To co následuje pak, je velmi osobní a často je to i nesmírně obtížné, ne-li nemožné, vyjádřit slovy.

Poslední den časně ráno za svítání se vracíme k posvátnému ohni, kde už žhnou rozpálené kameny pro závěrečnou potní chýši. Je to jako se vracet po několik let trvajícím putování opět domů. Po potní chýši následuje odpočinek a velká oslava - feast. A pak nadchází čas pro sdílení zážitků a jejich integraci. Ta ovšem pokračuje ještě řadu let poté.

Kdy, kde a další organizační údaje

Termín: 7.-17.7. 2022, 10 dní od čtvrtka do následující neděle

Příprava: Pro přijetí je potřeba nejprve absolvovat online večer Životní vize, na kterém se dozvíte podrobnosti o tom, co je vlastně životní vize, a jak rituál Hledání vize probíhá, a následně pak osobní či online schůzku s Ivem Musilem, na které předá podrobnosti, jak se na rituál připravit.

Platba: Cena za rituál Hledání vize je 11 500 Kč. Pro rezervaci místa je potřeba uhradit nevratnou zálohu 6 100 Kč. Počet míst je omezený, o rezervaci rozhoduje termín přijetí platby.

Místo konání: Zuckerův mlýn, poblíž vesnice Vidžín, okres Plzeň sever.

Program: Setkání trvá 10 dní a je nutné zůstat po celou dobu pobytu. Na počátku probíhá příprava, společné sdílení a definování záměru, kreslení mapy života, příprava dřeva na potní chýše i pro posvátný oheň. Samotný pobyt na místech v lese trvá 2 nebo 4 dny (podle vlastní volby). Následuje opět sdílení pro lepší pochopení, co jsme v rámci rituálu dostali.

Ubytování: Celý pobyt je velmi přírodní. Zázemí Zuckerova mlýna tvoří malý srub, týpí a venkovní zastřešená jídelna. Ubytování je na louce ve vlastních stanech. Pitná voda je přivážena v barelech. Záchod je na místě suchý, k umývání slouží potok u louky.

Jídlo: Jídlo je na místě zajištěno pro všechny účastníky. Pokud jste vegetarián či potřebujete speciální dietu, dejte nám prosím vědět předem.

Integrace: Pro lepší uchopení nalezené vize probíhá ještě 3denní integrační setkání (v září či říjnu, termín brzy upřesníme). Na něm v rámci společného sdílení můžeme vizi lépe pochopit a formulovat. Integrační setkání bude probíhat taktéž na Zuckerově mlýně. Účast na integraci není povinná, ale velmi ji doporučujeme.

Upozornění: Hledání vize je určeno jen pro lidi psychicky zdravé. Není vhodný pro lidi trpící psychickými nemocemi, např. silnými depresemi, psychózami, schizofrenií a podobně. Případné tělesné handicapy a omezení je potřeba konzultovat s vedením semináře a je podle nich přizpůsoben program. Většinou nejsou na překážku.

Účast bez rituálu hledání vize: Pobytu se můžete zúčastnit také bez samotného rituálu hledání vize. Využít jej pouze jako silný a očistný pobyt v přírodě. Účastnit se kreslení mapy života, sdílení a několika potních chýší. Tuto nabídku mohou využít například vizionáři, pokud by si s sebou chtěli vzít někoho blízkého jako svou podporu. Vítány jsou také děti, které podle zkušeností svobodný pobyt v přírodě milují. Ceny za pobyt bez hledání vize jsou uvedeny níže.

Cena bez rituálu hledání vize: 7500,- Kč
Cena pro mládež do 15 let : 1500,- Kč
Cena pro děti do 10 let : 500,- Kč

Přihlášení

Přihlaste se prosím vyplněním registračního formuláře na stránce samani.cz. Kliknutí na tlačítko "Přihlásit se" vás přesměruje na stránku akce.