Naplňujeme svá poslání

O nás


Marie Kozlová (Kostihová)

Po ukončení OA v Karlových Varech jsem začala pracovat jako účetní, v posledních letech jsem pracovala jako pečovatelka v domově pro duševně nemocné a následně jako sociální pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro mládež od 6 do 15 let ze sociálně vyloučených lokalit. Odtud byl již jen krůček k práci koordinátorky rodinných konferencí. Jedná se o nový směr v práci s rodinnou, kdy rodina, příbuzní, kamarádi, spolupracovníci nebo sousedi spojí všechny síly a vytvoří optimální podmínky a prostředí pro dítě, kterému jinak hrozí umístění do dětského domova. Pro nás nová praktika, pro severoamerické indiány úplně běžná věc.

V roce 2009 jsem dosáhla titulu Mistr Reiki a pátým rokem procházím psychoterapeutickým výcvikem Life Dynamic, pro zájemce poskytuji osobnostní terapii. Se šamanismem jsem se poprvé setkala u Iva Musila a nyní se mu věnuji již 12 let. Moje pracovní náplň i koníčky směřují k tomu, abych se věnovala práci s dětmi. Což se mi daří a naplňuji si tímto své představy o mém dalším působení,  které vnímám jako poslání. 

Michal Balický

Společně s Marií je spolumajitelem areálu Zuckerova mlýna, kde společně pořádají akce v souladu s přírodou. Díky svému povolání opravář automobilů nabyl manuální zručnosti v takovém rozsahu, že jsou oprava a rekonstrukce mlýna, chaty a okolí výhradně v jeho rukou, a není řemeslo které by neuměl nebo si s ním neporadil. Na akcích se stará o technické zázemí, "mužské práce" a taky o dobrou náladu, protože se od přírody stále usmívá a vtipkuje.